دیگر رویدادها

تقویم نمایشگاه ها، کنفرانس ها، گالری ها

آگوست 2022

16آگوست(آگوست 16)00:0017(آگوست 17)00:00کنفرانس بین‌المللی امپراطوری عثمانی و اسلام در استانبولکنفرانس بین‌المللی امپراطوری عثمانی و اسلام در روزهای ۱۶ و ۱۷ اوت ۲۰۲۲ در استانبول- ترکیه برگزار می‌شود.

سپتامبر 2022

27سپتامبر(سپتامبر 27)00:0028(سپتامبر 28)00:00کنفرانس بین‌المللی فلسفه طبیعی در اسلام در استانبولکنفرانس بین‌المللی فلسفه طبیعی در اسلام در روزهای ۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ در استانبول- ترکیه برگزار می‌شود.

27سپتامبر(سپتامبر 27)00:0028(سپتامبر 28)00:00کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی، اسلام و اسلام مدنی در استانبولکنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی، اسلام و اسلام مدنی در روزهای 27 و 28 سپتامبر 2022 در استانبول، ترکیه برگزار می‌شود.

اکتبر 2022

25اکتبر(اکتبر 25)00:0026(اکتبر 26)00:00کنفرانس بین‌المللی کیهان‌شناسی، تکامل، علیت و آفرینش در استانبولبیست و دومین کنفرانس بین‌المللی کیهان‌شناسی، تکامل، علیت و آفرینش در روزهای ۲۵ و ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ در استانبول- ترکیه برگزار می‌شود.

25اکتبر(اکتبر 25)00:0026(اکتبر 26)00:00کنفرانس بین‌المللی اسلام و مطالعات اسلامی در استانبولکنفرانس بین‌المللی مطالعات اسلام و مطالعات اسلامی در روزهای 25 و 26 اکتبر 2022 در استانبول- ترکیه برگزار می‌شود.

25اکتبر(اکتبر 25)00:0026(اکتبر 26)00:00برگزاری کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، افکار سیاسی و رفتار  در استانبولکنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، افکار سیاسی و رفتار در روزهای ۲۵ و ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ در استانبول- ترکیه برگزار می‌شود.

نوامبر 2022

08نوامبر(نوامبر 8)00:0009(نوامبر 9)00:00برگزاری کنفرانس بین‌المللی فردریش نیچه در استانبولکنفرانس بین‌المللی فردریش نیچه در روزهای ۸ و ۹ نوامبر ۲۰۲۲ در استانبول- ترکیه برگزار می‌شود.

دسامبر 2022

20دسامبر(دسامبر 20)00:0021(دسامبر 21)00:00کنفرانس بین‌المللی مطالعات عربی و تمدن اسلامی در استانبولکنفرانس بین‌المللی مطالعات عربی و تمدن اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ در استانبول- ترکیه برگزار می‌شود.

به بالای صفحه بردن
X