جدیدترین تقویم نمایشگاه های استانبول

راهنمای مسیر

تقویم نمایشگاه های 2023 استانبول ترکیه

ماه ژانویه

ماه فوریه

ماه مارس

ماه آوریل

 Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı
نمایشگاه ساختمان استانبول

26-29 آوریل (09-06 اردیبهشت 1402)
 Tüyap
 yapifuari.com.tr

اطلاعات بیشتر و شرکت در نمایشگاه

ماه می

Perakende Günleri
گردهمایی خرده فروشی و تجارت دیجیتال استانبول

 31 می- 01 ژوئن (11-10 خرداد 1402)
 Haliç Congress Center
 perakendegunleri.com

اطلاعات بیشتر و شرکت در نمایشگاه

Olivia İstanbul
نمایشگاه محصولات طبیعی روغن زیتون

 İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı
نمایشگاه شکار، سلاح و ورزش

ماه ژوئن

Matef Fair
نمایشگاه فناوری های مرتبط با فلز استانبول

 20-23 ژوئن (30خرداد-02 تیر 1402)
 IFM
mateffair.com

اطلاعات بیشتر و شرکت در نمایشگاه

ماه جولای

ماه آگوست

ماه سپتامبر

ماه اکتبر

BE MY FRANCHISE
نمایشگاه بین المللی حق امتیاز و برندسازی

ماه نوامبر

ماه دسامبر

Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi
نمایشگاه ساختمان های مولد انرژی

Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi
نمایشگاه سرمایه گذاری ربات

 20-23 دسامبر(29آذر-02دی 1402)
 IFM
 robotyatirimlari.com

اطلاعات بیشتر و شرکت در نمایشگاه

Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi
اجلاس و نمایشگاه برنامه های کاربردی صنعت

 20-23 دسامبر(29آذر-02دی 1402)
 IFM
 endustri40zirvesi.com

اطلاعات بیشتر و شرکت در نمایشگاه

Proses Otomasyonu Zirvesi ve Sergisi
نمایشگاه اتوماسیون فرآیند، مدیریت، ایمنی و نگهداری

 20-23 دسامبر(29آذر-02دی 1402)
 IFM
 proseszirvesi.com

اطلاعات بیشتر و شرکت در نمایشگاه

Depolama ve Transfer Çözümleri Zirvesi
اجلاس راه حل های ذخیره سازی و انتقال

 20-23 دسامبر(29آذر-02دی 1402)
 IFM
 depolamacozumleri.com

اطلاعات بیشتر و شرکت در نمایشگاه

به بالای صفحه بردن
X